Horgászrend

Telefon: +36 93/510-263 E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Regisztráció

Jegyárak
Napi területi jegy: Gyermek: 700 Ft, Kedvezményezett: 2.000 Ft,  Felnőtt: 3.500 Ft
Éves területi jegy;   Gyermek: 2.000 Ft, Kedvezményezett: 15.000 Ft, Felnőtt: 30.000 Ft

Váltható:
Szúnyog Horgászbolt 8800 Nagykanizsa,  Kalmár u. 7. Tel: 93/510-263

I. A Tótszerdahelyi kavicsbánya-tó Helyi Horgászrendje.

1. A horgászatra jogosult horgászás közben köteles magánál tartani személyazonosító okmányát (személyigazolvány, útlevél), egyesületi tagságát igazoló okmányát, állami horgászjegyét, valamint a területi jegyét, melyeket az ellenőrzésre jogosult személyek (halőr, társadalmi halőr, rendőr és más személyek, akik az egyesület elnökségének döntése alapján erre jogosultak, és erről okirattal rendelkeznek), felszólítására, ellenőrzésre át kell adnia, és lehetővé kell tennie a horgászeszközök és a zsákmány megvizsgálását. A halőri, társadalmi halőri ellenőrzés során az ellenőrzött személy minden esetben köteles közreműködni. A területi jegyet váltó személy egyben hozzájárul ahhoz is, hogy az ellenőrzésre jogosultak (a vízpartról történő távozását követően is, a beírófüzetbe való beírásig) járművébe és csomagjaiba betekintsenek. A jármű és a csomagok ellenőrzésében a horgász köteles közreműködni! A halőri, ellenőri intézkedéssel szemben ellenálló, az együttműködést akadályozó személlyel szemben rendőri intézkedést kell kérni, a vízterületekre szóló területi jegyet azonnal be kell vonni, egyesületi taggal szemben a fegyelmi eljárást minden mérlegelés nélkül kötelező bevezetni.

2. A Tótszerdahelyi kavicsbánya-tóra éves területi engedélyt csak a Nagykanizsai Szúnyog Horgász Egyesület és a Sporthorgász Egyesület Tótszerdahely egyesületek tagjai jogosultak váltani. Napijegyet valamennyi horgászatra jogosult személy válthat a tóra. Tiszteletjegy bármely horgász egyesület tagjának adható.

3. A horgász köteles betartani az országos jogszabályoktól eltérő, a Helyi Horgászrendben szabályozott mennyiségi- és méretkorlátozásokat is

4. A rendszeresített beírófüzet használata kötelező. A vízterületre érkezéskor az érkezés időpontját kell bejegyezni. A horgászat befejeztével a beíró füzet megfelelő rovatába a kifogott halak súlyát, egész kg-ra kerekítve, majd a vízterületről való eltávozás időpontját kell bejegyezni. A beírásokat a megfelelő rovatban ellen kell jegyezni.

5. A kifogott halat szárazon vagy vízen lassú, kínos fulladásnak kitenni tilos. A halat haltartóban, vízben kell tartani, vagy azonnal meg kell ölni. Csalihal 30 cm-es méretig csalihaltartó vödörben tárolható.

6. A kifogott és megtartani kívánt (fogási naplóba bejegyzett) halakat kíméletes módon maradandó sérülést elkerülendően élve kell tartani, vagy le kell ölni. Szabályosan kifogott és elvinni kívánt halat a vízpartról elszállítani gyorsan és kíméletesen leölve szabad. 30 cm-nél kisebb testhosszúságú hal elszállítható élve is, kizárólag olyan tárolóedényben, amely biztosítja számára a szükséges oxigéntartalmú vizet (levegőztető) és minimalizálja az állatot érő stressz hatásokat.
Tilos a halat más szákjában tartani, vagy a horgászhelytől távol elhelyezni.

7. A víz minőségének védelme érdekében tilos olyan anyag vízbe juttatása, amely a víz minőségét rontja (pl., mérgez, oxigént von el, a fenéken erjed, rothad stb.)

8. A horgászatot szemetes helyen addig nem szabad megkezdeni, míg a horgászhelyet a szeméttől nem mentesítették. Szemetet, étel-, és csali maradékot, a haltisztítás hulladékát a horgászhelyen hátrahagyni tilos. A horgász köteles a horgászhely elhagyásakor magával vinni a szemetet.

9. Tilos a vízterületek jegén tartózkodni, a lékhorgászat nem megengedett.

10. Tilos a vízterületen fürdeni, kutyát fürdetni, autót mosni. Általános tilalmi időben a vízterületen halfogásra alkalmas eszköz birtokban tartása halfogási kísérletnek minősül.

11. A csónak használata nem megengedett. Kivétel az állományfelmérés, vízszennyezés, kár elhárítás, horgászverseny, és egyéb, az egyesület elnöksége által engedélyezett alkalmak..

12. A naplementét követően a horgász köteles a horgászhelyet megvilágítani oly módon, hogy a horgászhely megvilágítása messziről is látszódjon.

13. Közlekedési eszközöket a kijelölt parkolóhelyen, vagy a közvetlen vízparttól legalább 15 méter távolságra kell elhelyezni.

14. A tavon csak partról lehet horgászni. A vízterületen foglalt horgászhely nincs. A horgászhelyet bójával, egyéb módon megjelölni csak bejelentés után lehet. A bejelentést az egyesület elnökségéhez kell eljuttatni. A bejelentésnek tartalmaznia kell: horgász neve, területi jegy sorszáma, bója kihelyezésének ideje, bója kivételének tervezett időpontja. Csak erre a célra gyártott, kereskedelmi forgalomban kapható eszközökkel engedélyezett a helyek megjelölése! Műanyag palack, hungarocell, egyéb anyagok kihelyezése tilos.

15. A horgászhely vonatkozásában elsőbbséggel mindig a horgászhelyre korábban érkező rendelkezik.

16. A horgászszereléket, kizárólag horgászbottal lehet a vízbe juttatni. Tilos azt csónakkal, gyalog, úszva, vagy más módon a vízbe juttatni.

17. A horgász bevetett készségeitől csak annyira távolodhat (max.10 méter) el, hogy kapás esetén azonnal bevághasson. A horgásznak törekednie kell arra, hogy az engedélyezett horgászbotok egy horgászhelyen helyezkedjenek el. Aki horgászhelyét bármilyen okból 10 méternél messzibbre el kívánja hagyni, az készségeit köteles a vízből kivenni. Azok őrzésével más személyt megbízni nem szabad.

18. A vízterületen és környékén tartózkodók hangoskodással, botrányos viselkedéssel nem zavarhatják a többi személyt. A hangoskodás, más horgász zavarása fegyelmi vétségnek minősül, mely a területi horgászjegy azonnali bevonását vonja magával.

19. A vízparton és a vízen minden nemű horgászállás, stég, vagy más építmény létrehozása az elnökség engedélye nélkül tilos, azt a halgazdálkodásra jogosult az építő vagy építtető költségére, fegyelmi eljárás bevezetése mellett lebontatja.

20. Határterületen horgászó köteles az 56/1997.(X.21.) BM-FM együttes rendelet, a határvízen való közlekedés, a határterületen történő vadászat, halászat és horgászatra vonatkozó szabályokat betartani.

21. A horgász a halgazdálkodásra jogosult, a halászati hatóság által ívási hellyé és kíméleti területté nyilvánított vízrészen a horgászati tilalmat, továbbá egyes vízterületeken a vízügyi, valamint a természetvédelmi hatóságok által meghatározott korlátozásokat köteles betartani.

22. A vízszennyezést, kivált halpusztulás esetén, a horgász haladéktalanul jelentse a halőrnek vagy a területen található más hatósági személynek, egyesületének, illetve az illetékes halászati hatóságnak, vagy Környezetvédelmi Felügyelőségnek.

23. A horgász joga és kötelessége a szabályok és a horgászrend megsértőjét figyelmeztetni, az észlelt szabálytalanságokat, továbbá a part szennyezését és rongálását hivatalos személynek, illetve szervnek (halőr, egyesület vezetősége stb.) bejelenteni. Ennek elmulasztása esetén fegyelmi felelősségre vonás kezdeményezhető.

24. Pergető horgászat esetén figyelembe kell venni a többi horgász, illetve a bevetett szerelékek elhelyezkedését. A pergető horgásznak legalább 20 méter távolságot kell tartania a többi horgásztól, illetve a bevetett szerelékektől.

25. Figyelembe véve a vízterület méretét és kialakítását, a horgászat lehetőleg a partvonallal merőlegesen bedobva történjen. A vízterület más szögben való meghorgászása csak mások zavarása nélkül lehetséges. Vitás kérdésben mindig a vízpartra merőlegesen horgászó horgász van előnyben. Helyzetazonosság esetén törekedni kell a megegyezésre, mind az irány, mind a távolság kérdésében.

26. Lehetőség szerint törekedni kell a szerelék bedobásánál, a dobási távolság megválasztása során arra, hogy a vízterület képzeletbeli felezővonalát a bedobás során ne dobjuk túl. A képzeletbeli felezővonalon túli dobás csak a többi horgász zavarása nélkül lehetséges. Vitás kérdésekben mindig a képzeletbeli felezővonal az irányadó. Helyzetazonosság esetén törekedni kell a megegyezésre, mind az irány, mind a távolság kérdésében.

27. Megtagadható a következő évi éves területi engedély kiadása:
Horgászrend megsértésével összefüggésben elkövetett, és fegyelmi büntetéssel sújtott egyesületi taggal szemben megtagadható következő évi éves területi jegy kiadása, amennyiben az egyesület fegyelmi bizottsága úgy ítéli meg, hogy az egyesületi tag, az egyesületi Helyi Horgászrend rendelkezéseit nem tudja, illetve nem is akarja betartani.

C.) Méretkorlátozások.
Az őshonos halfajokat csak akkor szabad kifogni, ha a meghatározott hosszméretet elérték. A mérés a hal orrcsúcsától a farok tövéig terjed.
a. ponty  35 cm
b. süllő 45-cm
c. csuka 45 cm
e. compó 30- cm
f. balin 40cm
d. harcsa 60 cm (Fajlagos tilalmi időben  100 cm  )
                                                                                                                                                                                
Amennyiben a kifogott nemes hal tömege (kivéve a harcsa és az idegenhonos, invazív halfajok) eléri az 5 kg-ot, úgy azt a horgász köteles azonnal visszaengedni.

D.) Egy időben alkalmazható horgászeszközök, kézségek száma.
a. Gyermek horgász: 1 horgászbot, 1 horoggal.
b. Kedvezményezett horgász: 1 horgászbot, 3 horoggal.
c. Felnőtt horgász: 2 horgászbot, botonként 3 horoggal.
d. Csalihalfogó háló használata engedélyezett.
e. Tiszteletjegy birtokosa: 2 horgászbot, botonként 3 horoggal.
 
E.) Tilalmi idők.
III. A horgász köteles betartani az őshonos fogható halfajok 133/2013.(XII.29.) VM rendelet 9. számú mellékletében meghatározott idejét.
IV. További tilalmak a halgazdálkodásra jogosult rendelkezése szerint

Haltelepítések alkalmával, az elnökség döntése alapján

f.    Békés hal telepítés esetén, fajlagos tilalom (békés halak horgászati tilalma).
g.    Ragadozó hal telepítés esetén, fajlagos tilalom (ragadozó halak horgászati tilalma).
h.    Vegyes (békés és ragadozó) halak telepítése esetén, általános horgászati tilalom.

F. Mennyiségi korlátozások:
5 kg-nál nagyobb hal nem tartható meg (kivéve harcsa és invazív/idegenhonos halfajok)!

Felnőtt horgász éves területi jeggyel: maximum 28 nemes hal tartható meg évente. Heti korlátozás: 6 db nemes hal. Napi korlátozás: naponta három, egy fajból maximum 2 db nemes hal. Egyéb, darabszám- és méretkorlátozással nem védett halfajokból naponta maximum 5 kg, hetente maximum 10 kg, évente maximum 50 kg tartható meg. A tiszteletjeggyel rendelkező horgászokra ugyanezek a mennyiségi korlátozások vonatkoznak.

Kedvezményezett horgász: Évente maximum 14 nemes hal tartható meg. Heti korlátozás: 3 db nemes hal. Napi korlátozás: 2 db nemes hal. Egyéb halfajokból naponta maximum 5 kg, hetente maximum 10 kg, évente maximum 25 kg.

Gyermek horgász: Évente maximum 1 db nemes hal tartható meg. Egyéb halból naponta maximum 5 kg, hetente maximum 10 kg, évente maximum 15 kg tartható meg.

A Nagykanizsai Szúnyog Horgász Egyesület a Szúnyog Horgászboltban folyamatosan ad ki állami horgászjegyet. A jegyek kiváltása az üzlet nyitva tartási idejében történik. További információkat az üzlet elérhetőségén kaphat.

Jegyváltás és információk:
Szúnyog Horgászbolt
8800 Nagykanizsa, Kalmár u. 7.
Nyitva tartás: Hétfő - Péntek: 8:00 - 18:00, Szombat: 7:00 - 17:00
Az állami horgászjegyek kiadása egy napos átfutási idővel történik.
Telefon: 93/510-263

E-mailben a kapcsolatok menüben érdeklődhet.Aktuális horgászvizsga Időpontokért kattints ide: Horgászvizsga időpontok
Horgászvizsga jelentkezési lap letöltéséhez kattints ide: Horgászvizsga jelentkezési lap
Vizsgaszabályzat megtekintéséhez kattints ide: Vizsgaszabályzat 2014
Horgászvizsgára való felkészülést segítő tankönyv megtekintéséhez kattints ide: Horgászvizsga tankönyv

Amennyiben Ön tógazda vagy vízkezelő és szeretné, hogy árusítsuk napijegyét nagykanizsai üzletünkben vegye fel velünk a kapcsolatot!

Állami horgászjegy egész évben váltható üzletünkben:

2016-os jegyárak:

Felnőtt

Állami jegy + fogási napló: 2200 Ft
MOHOSZ tagság: 1750 Ft
Szúnyog H.E. tagdíj: 1850 Ft

Ifjúsági
Állami jegy + fogási napló: 2200 Ft
MOHOSZ tagság: 1000 Ft
Szúnyog H.E. tagdíj: 500 Ft

Gyermek
Állami jegy: Ingyenes
MOHOSZ tagság: Ingyenes
Szúnyog H.E. tagdíj: 50 Ft
Fogási Napló: 200 Ft

70 év feletti
Állami jegy: Ingyenes
MOHOSZ tagság: 1750 Ft
Szúnyog H.E. tagdíj: 1850 Ft
Fogási Napló: 200 Ft

Horgász igazolvány: 750 Ft
Gyermek igazolvány tok: 350 Ft

Balaton

 

Mura folyó
Felnőtt éves: 10000 Ft
Felnőtt éves Nem szövetségi: 20000 Ft
Felnőtt napi: 2000 Ft
Ifjúsági éves: 5000 Ft
Ifjúsági napi: 1000 Ft
Felnőtt ifjúsági kombinált Vas-Zala: 12500 Ft

Mura Plusz
Felnőtt napi: 3000 Ft

Zala folyó
Felnőtt éves: 10000 Ft
Felnőtt éves Nem szövetségi: 20000 Ft
Felnőtt napi: 2000 Ft
Ifjúsági éves: 5000 Ft
Ifjúsági napi: 1000 Ft

Általános éves gyermekjegy: 2000 Ft

Principális-Csatorna
Felnőtt éves: 10000 Ft
Ifjúsági éves: 5000 Ft
Felnőtt napi: 2000 Ft
Ifjúsági napi: 1000 Ft

Fényesi-Víz
Felnőtt napi Non-Stop: 3500 Ft
Ifjúsági Non-Stop: 3000 Ft

Dráva
Dráva folyó Somogy megyei szakaszára.

Kedvezményezett Felnőtt éves: 15000 Ft
Kedvezményezett Felnőtt napi: 2000 Ft
Kedvezményezett Ifjúsági éves: 5000 Ft
Kedvezményezett Gyerek éves: 1500 Ft

Galambok mindkét
horgásztava
Ifjúsági napi:  Ft
Felnőtt napi:  Ft

Pötréte
Felnőtt napi:

Miháldi Tó:
Felnőtt napi: Ft

Tótszerdahelyi kavicsbánya:
Felnőtt napi:
Ifjúsági napi:
Gyermek napi:

Molnári kavicsbányató
Felnőtt napi:

Kistolmácsi Tó
Felnőtt napi:
Ifjúsági napi:
Gyermek napi:

Surdi Parktó:
Felnőtt napi:
Ifjúsági napi:

Csokonai Horgásztavak Gyékényes:
Felnőtt napi:
Felnőtt 3 napos:
Felnőtt 5 napos:
Felnőtt 7 napos:
Ifi és gyermek napi:

Őrtilos - Szent Anna horgásztó
Felnőtt napi:
Ifjúsági napi:
Éjszakai jegy plusz

Cserta, Kebele, Kerka, Lendva
Felnőtt éves: 5500 Ft

A weboldalon cookie-kat használunk, hogy biztonságos böngészés mellett a legjobb felhasználói élményt nyújthassuk.